Bel ons van maandag t/m vrijdag: +31 070 213 6312
Onze Partners

Voedselbanken

Onze missie

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Onze visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De kernwaarden

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:
We werken uitsluitend met vrijwilligers
We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
We zijn transparant in onze verantwoording

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:
Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
Het voorkomen van verspilling van goed voedsel