Onze doelen

Wij willen een circulaire economie bevorderen door afgeschreven ICT-apparatuur te laten controleren op hergebruik of duurzame recycling.
Desktop computer

Verantwoord recyclen

Copiatek zet zich in voor het initiatief tot recycling of hergebruik van uw afgeschreven computerapparatuur. Dit gebeurt op een milieuvriendelijke manier. Recycling levert een positieve bijdrage aan natuur en milieu. Grondstoffen worden snel schaars en hebben toegevoegde waarde. Het opzetten van een duurzaam grondstoffenbeleid verdient uw aandacht, omdat er inmiddels meer schaarse grondstoffen boven de aarde zitten dan in de aarde.

Je mag je apparatuur niet zomaar buiten laten staan. Het geven aan dat mannetje, die het af en toe komt ophalen, is ook niet wenselijk. Het is vaak volkomen onduidelijk waar het elektronisch afval dan naartoe gaat. In veel gevallen komt uw oude apparatuur in het illegale exportcircuit terecht

“In 2014 werd wereldwijd een recordhoeveelheid wasmachines, smartphones en ander elektronisch afval weggegooid. Volgens onderzoekers van de Verenigde Naties komt dit neer op bijna 42 miljoen ton. Dat komt neer op een rij van 23.000 kilometer vrachtwagens gevuld met afval. Minder dan een zesde van het afval wordt op de juiste manier gerecycled. De onderzoekers wijzen op de risico’s voor het milieu, omdat elektronische apparaten vaak gevaarlijke stoffen bevatten.”

Bij Copiatek halen wij alle afgeschreven en/of oude ICT-apparatuur op uit heel Nederland. De apparatuur wordt gedemonteerd zodat de onderdelen in het extractieproces zoveel mogelijk nieuwe grondstoffen opleveren. Hierdoor krijgt de oude apparatuur een grotere economische waarde bij hergebruik van grondstoffen en levert dit dus meer euro’s op.

Wij streven ernaar om 98% van de grondstoffen terug te winnen. Hierdoor blijven grondstoffen zoals kunststoffen en edelmetalen behouden. De recycling doen wij niet zelf, maar laten wij over aan specialisten op het gebied van Urban Mining zoals Umicore.

Graph of recycling process

Als de apparatuur nog goed bruikbaar is, wordt deze opgeknapt. Dat betekent het schoonmaken van de apparatuur en het controleren op eventuele gebreken. Indien nodig wordt de apparatuur door professionals gerepareerd en voorzien van een nieuw besturingssysteem, zoals Windows 7 Pro, Windows 8.1 Pro of Linux.

Uw refurbished apparatuur wordt via kringloopwinkels en onze webshop verkocht aan mensen die geen nieuwe computer kunnen betalen. Ook voor schoolgaande kinderen zijn deze computers bij uitstek geschikt, als tweede computer en als computer naast je tablet.

Verantwoord werken

De Participatiewet maakt nog duidelijker dat we iedereen moeten betrekken bij het arbeidsproces. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dus geen loze kreet. Veel bedrijven zien nog obstakels in de weg, maar wij zien alleen kansen door bruggen te slaan tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. De stap om lid te worden van MVO Nederland en de Normaalste Zaak was dan ook snel gezet. Daarin staan ​​wij, gezien het grote aantal deelnemers, niet alleen.

Jessica de Bakker
Marketing, Copiatek
Copy link