Bel ons van maandag t/m vrijdag: +31 070 213 6312

Wij maken deel uit van City Deal.

Desktop computer

City Deal verbindt 80 partners om ondernemerschap met impact te bevorderen

Steeds meer ondernemers leveren een positieve sociale of ecologische bijdrage met hun werk. We noemen deze ondernemers 'impactondernemers'. Ze zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken. In de praktijk stuiten deze ondernemers echter op verschillende obstakels. Zo ervaren ze vaak de wet- en regelgeving van de overheid als complex.

City Deal Impact Ondernemerschap heeft als doel deze obstakels te verminderen en zo impactondernemerschap te bevorderen. Dit wordt gedaan door ondernemers op verschillende manieren te ondersteunen. Zo bouwen de partners in de City Deal een netwerk op met andere ondernemers en beleidsmakers, wordt er onderzoek gedaan en kennis gedeeld, en biedt de City Deal ondersteuning bij het professionaliseren van het bedrijf. Er wordt ook gewerkt aan een beter beleid voor ondernemers.

Het moment en de plaats van de lancering zijn niet toevallig. Projectleider Willemien Vreugdenhil van de City Deal:

“In de City Deal Impact Ondernemerschap richten we ons samen met gemeenten, provincies, de nationale overheid en impactondernemers op het realiseren van een duurzame en inclusieve betekenisvolle economie. Een economie die invulling geeft aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de SDG's."

City Deal richt zich op het versterken van het impactecosysteem door netwerkvorming te stimuleren, inkomstenmodellen te ontwerpen op basis van sociale uitdagingen, te focussen op de groei en opschaling van impactondernemers en financieringsstromen toegankelijker te maken voor impactondernemers. Er wordt bewust gefocust op samenwerking tussen impact-first ondernemers en impact-second ondernemers, die met hun bedrijf een sociale bijdrage willen leveren, omdat beide perspectieven veel voor elkaar kunnen betekenen.

De sleutels tot een betere toekomst

City Deal volgt drie sporen:

 1. Het overheidsorganisatiespoor ('licence to break') Door de 'box to wall'-gevoelens van ondernemers te doorbreken, werken gemeenten samen met een team van bemiddelaars met een mandaat dat afdelingen en domeinen overstijgt om samen met impactondernemers te werken aan het realiseren van sociale doelen.
 2. Het balie- en netwerkspoor ('connecting the dots') Vergroten van het bewustzijn van bestaande regelingen en ondersteuning voor impact-first ondernemers en het vergroten van kennis over impactondernemerschap onder reguliere mkb-bedrijven. Dit gebeurt door netwerken van impactondernemers te versterken, bestaande nationale en regionale balies en mkb-netwerken te verbinden en samenwerking tussen impactondernemers en reguliere mkb-bedrijven te bevorderen.
 3. Het financiële spoor ('It takes two to tango') Zichtbaar maken en toegankelijk maken van financieringsstromen uit overheidsfondsen voor impact-first en impact-second ondernemers, bijvoorbeeld door te focussen op resultaatfinanciering. Op deze manier komen twee partijen samen voor een mooie 'tango': de impactondernemers worden ondersteund bij het indienen van goed onderbouwde aanvragen en de fondsen zien hoe maatschappelijk verantwoorde opdrachtverlening in de praktijk kan worden gebracht.

Dat impactondernemerschap een prominent thema is dat kansen biedt, blijkt uit het recordaantal deelnemende partijen: maar liefst 80 partijen bundelen hun krachten in deze deal – gemeenten, provincies, ministeries, uitvoeringsorganisaties, kennisinstellingen, tussenpersonen, financiers, adviesbureaus en natuurlijk impactondernemers. Een volledig overzicht is opgenomen onderaan dit bericht en is te vinden op de City Deal-pagina op AgendaStad.nl, waar je meer kunt lezen over deze deal. In deze City Deal zullen de partijen zich gezamenlijk inzetten om ondernemers te ondersteunen die bijdragen aan brede welvaart in de samenleving gedurende de komende drie jaar.

Over de SDG's

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn 17 doelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld om de wereld tegen 2030 een betere plek te maken. Ze vormen een wereldwijde kompas voor uitdagingen zoals armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Lees meer over de SDG's op SDGNederland.nl.

Over City Deals

City Deals zijn een administratieve innovatie, geïnitieerd door het programma Agenda Stad. In City Deals werken verschillende overheden samen met maatschappelijke partners en private partijen aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke vraagstukken. Deze samenwerking stimuleert begrip, decompartmentalisatie en kennisuitwisseling en biedt ruimte voor experimenten en onderbouwing van wijzigingen in wet- en regelgeving. De City Deal-aanpak is geprezen als een krachtig voorbeeld van administratieve innovatie in diverse studies, onder andere door het Planbureau voor de Leefomgeving, de NSOB en de Universiteit Utrecht. In 2019 ontving City Deals een Best Practice-certificaat tijdens de European Public Sector Awards.

Partners City Deal Impact Ondernemerschap

Centrale overheid

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Provincies
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Overijssel

Gemeenten

 • Apeldoorn
 • Den Haag
 • Groningen
 • Haarlem
 • Utrecht
 • Sittard-Geleen
 • Emmen
 • Delft
 • Amsterdam
 • Rotterdam
 • Amersfoort
 • Breda

Onderwijsinstellingen

 • Universiteit Utrecht
 • Nyenrode Universiteit
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Hogeschool
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Windesheim Hogeschool
 • Hanze Hogeschool
 • Hogeschool van Amsterdam

Impactondernemers

 • The Bridging Company
 • Well Decommissioned
 • Atelier Jungles
 • Fun Forest
 • Koeckebackers
 • Copiatek Scan & Computer Solution BV
 • Bureau Raakt
 • Raw Paints
 • We are Meo
 • Vanhulley
 • Breedweer
 • Green Fox Social Return
 • Impower, Social Impact Company
 • ICQ Group
 • ARGO 360
 • True Price
 • Impact Institute
 • True Price Foundation
 • Impact Economy Foundation
 • Kari's Crackers
 • The Lagom Group
 • Plek Apeldoorn
 • Haagse Zwam
 • Financiers en fondsen
 • Rabobank Nederland
 • Social Impact Fund Rotterdam
 • Stadmakersfonds
 • FNO – Kansen voor jongeren
 • Adviesbureaus
 • Deloitte
 • PriceWaterhouseCoopers BV
 • KplusV BV
 • RONT Management Consultants
 • Spectrum Elan
 • Avance Impact
 • Tussenpersonen
 • Stichting MVO Nederland
 • De Normaalste Zaak
 • Social Enterprise NL
 • Impact Noord
 • Impact Oost
 • Stadsgarage Haarlem/Kennemerland
 • Social Club Den Haag
 • For good Agency Rotterdam
 • Impact Hub Amsterdam
 • Performance Ladder Social Entrepreneurship
 • Code Social Enterprises
 • Vereniging Landelijke Partners Actieve Bewoners
 • Platform31
 • Nationaal Netwerk Sociale Coöperatieve Ondernemers (Lansco)
 • EEGA Group
 • MAEX-landelijk
 • Social Finance NL
 • Starters4Communities
 • Buzinezzclub
 • Lucrato
 • WorldStartup

Financiers and funds

 • Rabobank Nederland
 • Social Impact Fund Rotterdam
 • Stadmakersfonds
 • FNO – Create opportunities

Consultancy firms

 • Deloitte
 • PriceWaterhouseCoopers BV
 • KplusV BV
 • RONT Management Consultants
 • Spectrum Elan
 • Avance Impact

Intermediaries

 • Stichting MVO Nederland
 • De Normaalste Zaak
 • Social Enterprise NL
 • Impact North
 • Impact East
 • Stadsgarage Haarlem/Kennemerland
 • Social Club The Hague
 • For good Agency Rotterdam
 • Impact Hub Amsterdam
 • Performance Ladder Social Entrepreneurship
 • Code Social Enterprises
 • Association National Partnership Active Residents
 • Platform31
 • National Network of Social Cooperative Entrepreneurship (Lansco)
 • EEGA Group
 • MAEX-national
 • Social Finance NL
 • Starters4Communities
 • Buzinezzclub
 • Lucrato
 • WorldStartup
 • De Webcircle
Mardten de Bakker
CEO of Copiatek
Copy link