Sustainable Relations

Samen Sterker

Copiatek streeft ernaar duurzame ICT-projecten op te zetten voor en samen met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Bij Copiatek versterken we gemeenschappen met ICT-projecten waar iedereen aan kan deelnemen. We willen kansen bieden aan mensen die wat meer moeite hebben op de arbeidsmarkt. Dit doen we door nieuwe en slimme projecten te starten. We geloven dat technologie voor iedereen toegankelijk en nuttig kan zijn, ongeacht de uitdagingen die mensen tegenkomen. Ontdek hoe we, door samen te werken, een verschil maken in werkgelegenheid en innovatie.

Technologie voor Iedereen

We streven ernaar om bruggen te bouwen tussen technologie, werkgelegenheid en inclusiviteit. Onze missie is eenvoudig maar krachtig: het versterken van gemeenschappen door middel van innovatieve ICT-projecten die voor iedereen toegankelijk zijn. We hebben een speciale toewijding aan het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en dit vormt de kern van alles wat we doen.

In een wereld die steeds meer wordt gevormd door digitale mogelijkheden, geloven wij dat technologie een krachtig instrument is om inclusie te bevorderen. Bij Copiatek streven we ernaar ervoor te zorgen dat niemand wordt buitengesloten van de kansen die technologie biedt. Onze ICT-projecten zijn gericht op het vergroten van de toegang tot technologie, zoals bijvoorbeeld projecten voor scholen en weeshuizen in Gambia en Ghana, evenals lokale initiatieven waarbij we computers en laptops doneren aan mensen die niet over de financiële middelen beschikken. Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht hun achtergrond, kan profiteren van de mogelijkheden die de digitale wereld te bieden heeft.

Kansen creëren voor Iedereen

Onze toewijding aan het creëren van kansen vormt het hart van onze missie. We begrijpen dat niet iedereen dezelfde startpositie heeft op de arbeidsmarkt, en we streven ernaar deze kloof te overbruggen. Via inclusieve projecten bieden we mensen de gelegenheid om hun vaardigheden te ontwikkelen, zelfvertrouwen op te bouwen en volledig deel te nemen aan de digitale samenleving.

Een concreet voorbeeld van onze inzet is ons Werk Ontwikkel Traject (WOT) in samenwerking met de Gemeente Den Haag. Dit traject, dat 3 tot 6 maanden duurt, stelt kandidaten in staat essentiële werknemersvaardigheden te verwerven. Tijdens het project werken ze op verschillende afdelingen, ontdekken ze hun passies, en als hun interesse in de ICT ligt, kunnen we hen ook ICT-vaardigheden bijbrengen. Na 6 maanden streven we ernaar dat de kandidaten doorstromen naar betaald werk, zowel bij ons als bij andere bedrijven. Veel van onze collega's komen uit deze projecten.

Daarnaast werken we ook samen met de gemeente en het UWV in andere projecten om kandidaten uit de doelgroep aan te nemen. Vaak gaat het hierbij om collega's met autisme, waarbij we via een speciaal traject ervoor zorgen dat ze bij ons als volwaardige teamleden kunnen functioneren.

Een duurzame toekomst bouwen

Bij Copiatek geloven we in de kracht van samenwerking. Samen met individuen, bedrijven en gemeenschappen streven we naar een wereld waarin technologie voor iedereen toegankelijk is en waar niemand wordt achtergelaten. Ontdek hoe ook jij, door samen te werken met Copiatek, een positieve impact kunt maken in de wereld van werkgelegenheid, inclusiviteit en technologische innovatie.

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze benadering. Door gebruikte elektronica nieuw leven in te blazen en te hergebruiken, verminderen we niet alleen elektronisch afval, maar geven we ook waardevolle middelen een tweede kans. Zo dragen we bij aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

Bedrijven die met ons meedoen door hun afgeschreven ICT-materiaal te doneren, zijn essentieel voor wat we doen en voor het ondersteunen van onze projecten. Het refurbishen van het ICT-materiaal heeft al geleid tot 20 vaste banen en stelt WOT-kandidaten in staat hun vaardigheden te ontwikkelen, terwijl stagiaires ICT-vaardigheden opdoen. Door de verkoop van het ICT-materiaal kunnen we ervoor zorgen dat onze missie blijft voortbestaan. We willen niet afhankelijk zijn van subsidies, maar onze missie bekostigen via duurzame oplossingen. Dit kunnen we alleen doen door samen te werken met andere bedrijven. Naast het MKB zijn ook gemeentes en scholen essentiële partners. Alleen door samen te werken kunnen we een betere toekomst bouwen. Samen staan we sterker. Welkom bij Copiatek!