Bestellingen leveren

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening lokaal heeft georganiseerd via autonome stichtingen.

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening lokaal heeft georganiseerd via autonome stichtingen. De lokale Leergeld stichtingen zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland).
Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Dit is dan ook precies de reden waarom Copiatek contact heeft gezocht met de landelijke organisatie en refurbished computers en laptops heeft aangeboden tegen kostprijs. Leergeld Nederland is een organisatie die aansluit bij de doelstellingen van Copiatek. De eerste bestellingen zijn inmiddels geleverd en volgende week volgen andere locaties.

Mardten de Bakker
Directeur
Copy link