Ambitie

Copiatek wil een circulaire economie bevorderen door afgeschreven ICT apparatuur te laten nazien voor hergebruik of duurzame recycling. De ingezamelde materialen worden verwerkt onder andere door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De apparatuur wordt ontmantelt, zodat de onderdelen in het winningsproces zoveel mogelijk nieuwe grondstoffen opleveren. Hierdoor krijgt de oude apparatuur een grotere economische waarde in hergebruik van grondstoffen en levert daardoor meer euro’s op.

Wanneer de apparatuur nog heel goed bruikbaar is, dan wordt deze opgeknapt. Dat betekent de apparatuur schoonmaken en nazien op eventuele defecten. De apparatuur wordt indien nodig gerepareerd door vakmensen en voorzien van een nieuw besturingssysteem, zoals Windows 7 Pro, Windows 8.1 Pro of Linux.

Vervolgens wordt de apparatuur verkocht aan mensen met een kleine beurs via kringloopwinkels en de webshop.
Alle ICT apparatuur welke Copiatek in Nederland mag inzamelen, wordt niet gedumpt in De Derde Wereld en wij hebben oog voor de 3 p’s; Planet, People, Profit. Wij zetten ons daarvoor in en hebben dit ook in de statuten opgenomen.

Het blijft niet bij een mooi praatje. De UN heeft een aantal doelen gesteld, die wij mensen moeten zien te bereiken in 2020. Onze ambitie sluit aan op Doel 8 en dat kunt u hier op de website van de UN lezen.

MVO

De participatiewet maakt het nog duidelijker dat we iedereen moeten betrekken bij het arbeidsproces. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dan ook geen loze kreet.
Veel bedrijven zien nog beren op de weg, maar wij zien uitsluitend mogelijkheden door bruggen te bouwen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.
De stap om lid te worden van MVO Nederland en de Normaalste Zaak was dan ook snel gezet. Wij staan hierin niet alleen, gezien het groot aantal deelnemers.