Bel de ICT ophaaldienst 06 312 965 32

  Werkgevers bundelen krachten in de 99vanHaaglanden

  Werkgevers bundelen krachten in de 99vanHaaglanden

  99haaglandenOp 1 december 2015 vond de aftrap plaats van de 99vanHaaglanden. Dit is hèt netwerk van 99 werkgevers in de regio Haaglanden die gezamenlijk bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is.

  Jaap Wielaart, directievoorzitter Rabobank regio Den Haag, verwelkomde iedereen bij de Rabobank. De Rabobank voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk en wil graag bijdragen aan het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Jaap Smit, commissaris van de koning in Zuid-Holland, sprak op deze bijeenkomst dat hij de arbeidsmarkt ziet veranderen. Hij gelooft in een duurzame relatie tussen werkgever en werknemer en roept de werkgevers op om inclusief te denken.

  Saskia Rosmalen, programma manager van Onbeperkt aan de Slag, opende het platform Onbeperkt aan de Slag voor de regio Haaglanden. Onbeperkt aan de Slag is een initiatief van werkgevers verenigd in de Normaalste Zaak om de arbeidsmarkt voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking toegankelijk en transparant te maken. Op het digitale platform kunnen werkzoekenden die kunnen en willen een profiel kunnen aanmaken en werkgevers hun werkaanbod kunnen presenteren. Naast digitale contacten organiseert Onbeperkt aan de Slag, samen met de deelnemende werkgevers maandelijks Meet & Greets. Op dinsdag 15 december 2015 vindt de eerste Meet & Greet van de regio Haaglanden plaats bij Aegon in Den Haag. Heeft u zich nog niet aangemeld? Werkgevers kunnen zich hier aanmelden.

  Bert van Boggelen, kwartiermaker van De Normaalste Zaak, sprak over de 99vanHaaglanden. De 99vanHaaglanden is hèt netwerk van werkgevers die aan de slag gaan met de inclusieve arbeidsmarkt door ambities te formuleren, kennis en ervaring te delen, elkaar te inspireren, innoveren en ambassadeur te zijn. Het is meer dan alleen een netwerk. De uitgesproken ambitie voor de inclusieve arbeidsmarkt biedt ook kansen om samen te werken in het dialoog met politiek en overheid. Onbeperkt aan de Slag is het hulpmiddel waarmee werkgevers in direct contact komen met werkzoekenden met een beperking.

  Stijn Coronel, rolstoel inspirator, en Rob Ellermeijer, Partner bij EY, spraken over hun eigen ervaring en vormde de basis voor het dialoog dat met de aanwezige werkgevers, gemeenten en werkzoekenden gevoerd werd. Cultuurverandering, openheid van zaken, samen tot oplossingen komen, kennis delen en eigenaarschap aangaan behoorden tot de kern van deze middag.

  Rabin Baldewsingh, wethouder SWWS gemeente Den Haag, verrichte de officiële opening van Onbeperkt aan de Slag Haaglanden en de 99vanHaaglanden. Dit deed hij niet zonder mee te geven dat bestaanszekerheid en het leggen van verbindingen niet onderschat mogen worden voor onze samenleving en de inclusieve arbeidsmarkt. “U bent aan zet” sprak de wethouder. Laten we deze woorden omzetten in daden en laten zien dat het creëren van kansen voor mensen met een beperking de moeite waard is.

  Wilt u ook deel uitmaken van het netwerk? U kunt zich aanmelden voor de 99vanHaaglanden via 99vanhaaglanden@denormaalstezaak.nl. U wordt dan aangesloten bij De Normaalste Zaak en ontvangen alle nieuwsberichten en uitnodigingen voor de activiteiten van de 99vanHaaglanden. Talenten met een beperking kunnen zich aanmelden via www.onbeperktaandeslag.nl.

  It's fair to share...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin

  Geef een reactie